Administrasjon og ledelse

Sist oppdatert 29. oktober 2018 11:40

Lederteamet vårt  består av styrer og pedagogiske ledere I vår barnehage har vi tre pedagogiske ledere, en styrer, og i tillegg en barnehagelærer. Alle er utdannet førskolelærere, og har i tillegg videreutdanning innenfor forskjellige områder.

” Styrer har hovedansvaret for det pedagogiske, personalmessige og det administrative. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styrer skal også sørge for at personalet får tatt i bruk sin kompetanse.” (Rammeplanen for barnehagen side 16.)

Pedagogiske ledere er gitt ansvaret for å iverksette og lede det  pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering, utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.