Møt de ansatte

I Kolnes møter dere oss: åpne, inkluderende, varme og kunnskapsrike fagpersoner som er oppriktig engasjerte. Vi vil støtte barna i deres identitetsutvikling og bidra til at alle familier opplever at de har samme verdi, kjenner seg trygg og inkludert i vår barnehage.

Laila Stødle
Styrer

last2@karmoy.kommune.no

Anne Kallevik Thommesen
Pedagogisk leder

akt03@karmoy.kommune.no

Anette Høie
Pedagogisk leder

aho01@karmoy.kommune.no

Trude Eidland
Pedagogisk leder

the03@karmmoy.kommune.no

Marie Blomseth
Pedagogisk leder

mbl01@karmoy.kommune.no

Susann Wiik Brekke
Tett på team

Torill Hestenes
Tett på / Pedagogisk leder

Monicka Samuelsen
Barne- og ungdomsarbeider

Tanja Høiberg
Barne- og ungdomsarbeider

Astrid Sjølyst
Barne og ugdomsarbeider

Monika Fosen
Barne- og ungdomsarbeider

Jona Ingrid Heggebø
Lærling

Anurak Thorbjørnsen
Assistent

Andreas Stien Helgesen
Vikar

Tim Seeberg
Vikar

Emilie Wiksnes
Vikar