Kontakt oss

Besøksadresse/Postadresse
Kolnes barnehage
Stølane 40
5541 Kolnes

Styrer
Laila Stødle
e-post: last2@karmoy.kommune.no
tlf: 484 97 552

(Se kart nederst på siden)

Sjarmtroll mobil 404 05 162 
Lykketroll mobil 908 32 522
Rocketroll mobil 902 70 494 

Sjarmtroll, 0-2 år
Pedagogisk leder Anne Kallevik Tommesen: akt03@karmoy.kommune.no

Pedagogisk leder Torill Hestenes: tht01@karmoy.kommune.no

Lykketroll, 2-3 år 
Pedagogisk leder Anette Høie: aho01@karmoy.kommune.no 

Rocketroll, 4-6 år
Pedagogisk leder Trude Eidland: the03@karmoy.kommune.no 
Pedagogisk leder Marie Blomseth: mbl01@karmoy.kommune.no 

Foreldreutvalg

Avdeling Sjarmtroll: Ida Andersen, epost: ida_andersen@hotmail.com

Avdeling Lykketroll: Kristine Græsdal, epost: kri_grae@hotmail.com

Avdeling Rocketroll: Ann Christin Vallestad, epost: anci_vallestad@hotmail.com

Samarbeidsutvalg: Leder: Ann Christine Vallestad (Rocketroll), Ida Andersen (Sjarmtroll) , Kristine Græsdal (Lykketroll), Astrid Sjølyst (barne- og ungdomsarbeider, Torill Hestenes (pedagogisk leder), Laila Stødle (styrer/sekretær)