Hvorfor velge oss

I Kolnes møter du profesjonelle, trygge og kunnskapsrike ansatte som genuint bryr seg om barnet ditt.

Pedagogene har fordypning og videreutdanning på fagområder som småbarnspedagogikk, relasjoner og samspill, språkutvikling, veiledning, ledelse, barnehagevitenskap og spesialpedagogikk.

Den største ressursen i barnehagen er det personalet som utgjør.
Til sammen har vi høy ansiennitet og lang erfaring som danner grunnlaget for hverdager fylt av trygghet, utvikling, lek, mestring og glede.

 Vi er både lærebedrift for elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget på videregående skoler og praksisbarnehage for studenter fra lærerhøyskolen HVL. 

Liten og trygg i Kolnes barnehage

Vi er stolte av vårt tilbud til barn og foreldre – Personalet har jobbet fram “Liten og trygg i Kolnes” 

Med vår åpne, inkluderende, varme og kunnskap som fagpersoner vil vi  støtte barna i deres identitetsutvikling og bidra til at alle familier opplever seg verdifull, trygg og inkludert i Kolnes barnehage.

En barndom preget av trygghet, trivsel, utvikling og mestring, gode relasjoner og lek er fundamentalt. Hos oss møter vi barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi lager inspirerende lekemiljø inne og ute, som bidrar til barns videre utvikling i lek og læring.

Historie og beliggenhet

Vi er stolte av vår historie. Kolnes barnehage er bygda sin første barnehage. Den ble etablert av kvinner i Kolnes sanitetsforening i 1972 på Grendahuset.  

I 2002 og 2009 bygget Karmøy kommune eksisterende barnehage med avdeling tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. 

Vi har et fantastisk allsidig friluftsliv. Barnehagen har et fantastisk uteområde på over 6 mål, med vår egen skog, stier, bakker, gressplen og rikholdig fauna og gapahuk. Det er en jungel av muligheter for fysisk aktivitet, lek og utforsking gjennom alle årstider for både liten og stor. Vegg i vegg med Kolnes idrettsanlegg. Våre turområder starter allerede utenfor porten

Velkommen til oss!