Hvorfor velge oss

I Kolnes møter du profesjonelle, trygge og kunnskapsrike ansatte som genuint bryr seg om deg og ditt barn.  

Pedagogene har fordypning på fagområder som småbarnspedagogikk, relasjoner og samspill, veiledning, ledelse, spesialpedagogikk, språk og læring 

Personalet har stor kompetanse og interesse for friluftsliv og natur, miljø og teknikk, utforming av lekemiljø, deltakelse i lek og barns medvirkning. 

Kolnes barnehage er både lærebedrift og praksisbarnehage for studenter fra lærerhøgskolen HVL. 

Kolnes barnehage har profesjonelle, trygge og kunnskapsrike ansatte som genuint bryr seg om deg og ditt barn.

Historie

Vi er stolte av vår historie. Kolnes barnehage er bygda sin første barnehage. Den ble etablert av kvinner i Kolnes sanitetsforening i 1972 på Grendahuset.  

I 2002 og 2009 bygget Karmøy kommune eksisterende barnehage med avdeling tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. 

Bygget er på ca. 600 m2 og har 3 romslige avdelinger med tilhørende aktivitetsrom, garderober og stellerom. 

Barnehagen er godkjent for 56 barn  

Egen administrasjonsavdeling. 

– Fredelig – allsidig – stort – sikkert. 

Beliggenhet

Kolnes barnehage har fantastisk beliggenhet. Uteområded er på 6.5 mål og har til og med sin egen skog. Det er stor parkeringsplass ved barnehagen.

På ettermiddagstid og i helger er vårt uteområde populær samlingsplass for lek. Uteområdet passer alle barn i alle aldrer gjennom alle årstider.  

Vi har til og med snø på vinteren. 

Populære uteområder på 6.5 mål

Liten og trygg i Kolnes barnehage

Vi er stolte av vårt tilbud til barn og foreldre – Personalet har jobbet fram “Liten og trygg i Kolnes” 

Vi brenner for å se det unike i ditt barn og skape gode rammer for trygghet, omsorg og mestring i lek, vennskap, aktivitet og læring. 

Velkommen til oss!