Avdelingene

Sjarmtroll består av 1 åringer

Pedagogiske leder: Anne Kallevik Thommesen

Barne- og ungdomsarbeider: Monicka Samuelsen 

Assistent: Anurak Thorbjørnsen og Tanja Høiberg

Lykketroll består av 2-3 åringer

Pedagogisk ledere: Anette Høie og Torill Hestenes

Barne og ungdomsarbeider: Astrid Sjølyst

Tett på: Susann Wiik Brekke og Torill Hestenes

Rocketroll består av 4-5 åringer

Pedagogiske ledere: Trude Eidland og Marie Blomseth 

Barne- og ungdomsarbeider: Monika Fosen 

Lærling: Jona Ingrid Heggebø 

Tilvenning og overganger – Overgang fra hjem til barnehage

Kolnes barnehage startet i 2017 utviklingsarbeidet “Liten og trygg” med fokus på foreldreaktiv tilvenning.

En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage. Vi driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved barnehagestart hvor målet er å skape gode relasjoner mellom barn og ansatte. Denne tilvenningen gir også foresatte god innsikt i sitt barns hverdag i barnehagen og mulighet til å bli kjent med personalet på barnets avdeling.

Det gir trygghet for foresatte å ha god kjennskap til barnehagen og det miljøet barnet skal være en del av. Trygge foreldre gir trygge barn. Utviklingsarbeidet har vært svært vellykket og ble etter hvert delt og tatt i bruk i alle våre kommunale barnehager i Karmøy.

  • Oppstartsamtale med informasjon om barnet, informasjon og forventninger mellom hjem og barnehage
  • Foreldreaktiv tilvenning i minst 5 dager

Bytte av avdeling i barnehagen

I vår barnehage har vi aldersinndelte grupper. Det er et valg vi har tatt for å kunne gi det beste omsorgs-, leke- og læringsmiljøet til enkeltbarnet og barnegruppen.

Våre avdelinger:

Alle barna har faste ansatte på sin avdeling og vi tilstreber at hvert barn skal ha noen av sine kjente voksne gjennom hele barnehagetiden sin. Nærvær, trygghet, gode relasjoner og kunnskap om hvert barn gir trygghet for barn og foreldre.

Våren og sommeren før bytte av avdeling er barna på besøk på sin kommende avdeling og deltar i lek og aktiviteter der sammen med noen fra personalet på egen avdeling.

Overgang fra barnehage til skole

Det siste året i barnehagen er et spesielt år. Barna er opptatt av at de er eldst i barnehagen og at de skal begynne på skolen til neste år. Overgangen fra barnehage til skole er en stor forandring i barnas liv. De skal mestre nye rutiner, regler, organisering av dagen, innhold og forventninger.

Det å slutte i barnehagen for å begynne på skolen er spennende, men kan samtidig være litt skummelt eller vemodig for noen. Det er vår jobb å forberede barna best mulig på denne overgangen. Kunnskap gir trygghet, og vi bruker derfor mye tid på å snakke om forventninger og hva en skole egentlig er og inneholder både konkret og faglig.

Kolnes barnehage samarbeider med skolen(e) barna skal begynne på for å sikre en god oppstart. I tillegg til å ruste barna for å mestre denne store overgangen har vi, i god barnehagetradisjon, et klart og overveiende fokus på her og nå for barnas liv leves først og fremst i dette øyeblikket.

  • “Liten og trygg” sine 6 åringer vil ha et felles vårtreff på tvers av barnehager
  • Foreldresamtale på våren for førskolebarna
  • Overføringssamtale mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang

Se vår årsplan for innhold og prosjektarbeid på hver avdeling