De utrolige årene.

Sist oppdatert 29. oktober 2018 14:38

Personalet i Kolnes barnehage startet i 2013 med opplæring i barnehage og skole programmet «De utrolige årene», også kalt DUÅ. Programmet handler om å styrke den voksnes kompetanse i hvordan vi kan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn. DUÅ er utviklet av Caroline Webster-Stratton og er et tiltak for å forebygge og behandle atferdsvansker hos barn. Høsten 2017 videreutviklet vi programmet med Dinosaurskolen, dette er et tilbud til førskolebarna våre.

Programmet har fokus på å øke barnets emosjonelle bevissthet, gjennom at de styrkes i å identifisere egne følelser, kjenne igjen følelser hos andre, og få et mer tolerant og empatisk forhold til andre. Programmet er praktisk orientert og gjennomføres ved bruk av lek, øvelser, rollespill, håndukker og DVD vignetter og dialog i gruppen.